Speciale software voor speciale Scholen

 


Praktijkgericht
logobol

    
Modulair 
logobol

   
Efficiënt
logobol
 
Flexibel
 
logobol


 Ontwikkelperspectief
Stagemanagement
♦ Competentielijsten
♦ Leerlijnen
Arrangementen
Verzuimregistratie
Cijfer-/rapportsysteem
Ambulante zorg
Oudertoegang
Handelingsplanning
Gezinsplannen
Verslagen uploaden
Mailersysteem
To-do planner
 Bestendiging


logoboldonker

 

Onze onderwijsondersteunende webbased software levert een totááloplossing voor scholen voor Speciaal Onderwijs (orthopedagogisch, moeilijk lerend, mytyl- en tyltylonderwijs) eventueel in combinatie met een totaalpakket voor Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO-VO-MBO (tlv, pro en lwoo-aanvragen).

De webbased paketten zijn volledig geïntegreerd, waardoor alle informatie tussen de paketten uitgewisseld kan worden. 

Reguliere, lichte en zware zorgarrangementen in één systeem borgen de doorgaande ontwikkeling van de leerlingen als nooit tevoren.

binnen onze volledig webbased omgeving zijn privacy, veiligheid en stabiliteit optimaal gewaarborgd. 


poppetjesgrijs