Speciale software voor speciale Scholen

 


Praktijkgericht

    
Modulair 

 
Efficiënt

 
Flexibel
 


 

Onze onderwijsondersteunende webbased software levert een totááloplossing voor scholen voor Speciaal Onderwijs (orthopedagogisch, moeilijk lerend, mytyl- en tyltylonderwijs), indien gewenst in combinatie met een totaalpakket voor Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO-VO-MBO (tlv, pro en lwoo-aanvragen).

De webbased paketten SchoolDataBeheer (LVS) en Leerling Arrangement Volgsysteem (LAVS) zijn volledig geïntegreerd, waardoor alle informatie tussen de paketten uitgewisseld kan worden. 

Reguliere, lichte en zware zorgarrangementen in één systeem borgen de doorgaande ontwikkeling van de leerlingen als nooit tevoren.

Binnen onze volledig webbased omgeving zijn privacy, veiligheid en stabiliteit optimaal gewaarborgd en aangepast aan de strenge eisen van de AVG. 


poppetjesgrijs