Koppelingen / synchronisatiemogelijkheden

SchoolDataBeheer en LAVS hebben diverse koppelingen c.q. synchronisatiemogelijkheden met andere systemen.
                                                                                                        


Naam


Werking 

Protocol  

Applicatie
CITO
(Cito)
Koppeling, waardoor de synchronisatie van citogegevens automatisch kan worden ingesteld.
  
DULT SDB & LAVS
LDOS
(TripleWICT)
Koppeling om aanvragen LWOO en PRO in LDOS automatisch in te lezen en te koppelen in het workflowsysteem LWOO-PRO. 

peer to peer, geautomatiseerd. LAVS
LAVS
(Orthoventief)
100% koppeling om alle gegevens vanuit
SCHOOLDATABEHEER te synchroniseren.

peer tot peer via code SDB
SCHOOLDATABEHEER
(Orthoventief)
100% koppeling om alle gegevens vanuit LAVS
te synchroniseren.

peer tot peer via code,
ook bulk-export/-import 
LAVS
BASISPOORT
(de Rolf groep)
Gegevens worden geëxporteerd naar een xml-bestand. Dit bestand kan worden ingelezen bij Basispoort.

XML SDB
ESIS
(Rovict)
Gegevens kunnen vanuit Esis via een export worden geïmporteerd.

CSV SDB
INTERGRIP
(Intergrip)
Gegevens kunnen vanuit SchoolDatBeheer worden geëxpoteerd en bij Intergrip worden geïmporteerd.

CSV SDB
B & T 
(verantwoord veranderen)
Koppeling om vanuit de ouder- en leerlingtoegang van SchoolDataBeheer de vragenlijsten m.b.t. het verplichte 2-jaarlijkse tevredenheidsonderzoek te kunnen invullen. Deze worden door B & T ontworpen en geanalyseerd. Web-koppeling SDB
OSO
(Kennisnet)
In ontwikkeling: wordt in de 2e helft van 2018 opgeleverd! OSO zorgt voor een beveiligde verbinding tussen scholen, als het OSO-dossier wordt uitgewisseld. OSO controleert ook de administratiesystemen die de scholen gebruiken voor de uitwisseling. Via traffic-center
beveiligde verbinding
SDB & LAVS