Reviews

Wat onze klanten over ons zeggen


Door onze organisatie is er een aantal jaren geleden naar de opvolger van LVS2000 van Datacare gezocht. Diverse aanbieders zijn langs geweest om hun LVS te presenteren. Uiteindelijk is er toen een bewuste keuze gemaakt voor Schooldatabeheer. Redenen hiervoor zijn:
- De flexibiliteit van het pakket. Zaken kunnen naar believen aangepast worden.
- De korte lijnen met de programmeurs en de daarbij behorende service.
- De ervaringen van de mensen van Orthoventief met het onderwijsveld en  m.n. met het speciaal onderwijs.
- De korte lijnen met de verschillende samenwerkingsverbanden in het zuiden: opzet aanvraag TLV en
  opbouw Orthoventief matchen met elkaar.
- SchoolDataBeheer van Orthoventief is ook geschikt voor het VSO.

Onze leerling populatie verschilt nogal van het reguliere onderwijs. In de verslagen dienen dan ook vaak specifieke zaken in het volgen van onze leerlingen een goede plek te krijgen.

In overleg met de bouwers is onze Schoolstandaard en ons eigen OPP geïmplementeerd.

De mogelijkheid om verslagen te uploaden naar de server, zodat alles op 1 plaats bij elkaar staat, is krachtig. 

Onze onderwijsmensen zijn momenteel druk met het zich eigen maken van het pakket. Dit gebeurt stapsgewijs, want de mogelijkheden zijn bijna oneindig.

De bijeenkomsten van de gebruikersgroep, een paar keer per jaar, worden als zeer positief ervaren.
Een tip kan zijn:” Werk de online handleiding bij”, dat levert vaak minder werk op voor de technicus.

Raf Notermans
Educatieve informatisering
Adelante Mytylschool, Houthem
4 5rood 22 okt 2018 

""Antwoord team Orthoventief: Bedankt voor de tip Raf. Een update van de online handleiding stond al een tijdje op het programma. De handleiding wordt geupdate, maar we zijn ook bezig met handleidingen in de vorm van instructiefilmpjes, want we willen natuurlijk wel bij de tijd blijven."" 

Prima systeem, snelle service, aanpassingen kunnen op wens gemaakt worden. Goede communicatie tussen designer en gebruiker! Super tevreden en AVG proof!

Els Timmermans
Directeur
SOVSO Don Bosco, Maastricht
5rood
19 juni 2018 

Wij gebruiken SchoolDataBeheer nu 4 jaren. Het is een zeer flexibel en intuïtief programma. De geïntegreerde stagemodule werkt voor ons erg handig en geeft een goed overzicht van onze stagebedrijven en waar de leerlingen zijn ondergebracht.

Ook de modulaire opbouw van het ontwikkelingsperspectief is ideaal. Het is uitgebreid en compleet, maar het invullen is verdeeld over verschillende partijen. Over het uitprinten van documenten is goed nagedacht. Er zijn "standaardverslagen", maar je kunt verslagen ook opbouwen en aanklikken welke onderdelen in het verslag moeten.

Als laatste is de oudertoegang het bespreken waard. Dit portaal van Orthoventief is uniek in zijn soort. Werkelijk alle denkbare informatie kan hier worden getoond en uitgeprint. Zeer transparant , duidelijk en handig. Ouders/verzorgers kunnen alle informatie controleren, maar ook doorsturen naar derden die deze informatie willen ontvangen. Daar hebben wij dus geen werk meer aan, maar we dragen ook de verantwoordelijkheid voor het doorsturen niet meer. Een veilig gevoel, nu de AVG in werking is getreden.

Kortom, de software van Orthoventief is wat ons betreft een aanrader. 


Roland van der Steen

Directeur
Unik MBO, Heerlen

4 5rood 5 jun 2018  

Tyltylschool de Maasgouw is een school met voornamelijk EMB leerlingen. Kinderen met een meervoudige beperking. Een belangrijk onderdeel binnen SchoolDataBeheer voor ons is het LVS. Het is vrijwel onmogelijk voor deze doelgroep een passend LVS te vinden. De ontwikkelingsstapjes zijn bij veel van onze leerlingen dusdanig klein dat ze nauwelijks in kaart gebracht kunnen worden. Binnen ons onderwijs worden de leerlingen gevolgd. De stof is niet leidend maar het kind. 

De gangbare systemen werken vaak met te grote ontwikkelingsstappen en zijn niet dekkend voor onze heel specifieke doelen. Doelen die steeds minder op cognitie zijn gericht. Samen met Orthoventief hebben wij een LVS op maat gemaakt. Dit geeft genoeg vrijheid en flexibiliteit om het per kind op maat aan te passen. Het heeft een beschrijvend karakter. Uniek in vormgeving. Alle relevante medische, cognitieve,  sociaal emotionele en andere relevante gegevens zijn snel terug te vinden. Het OPP is overzichtelijk en zeer werkzaam.

Alle mogelijke verslaglegging en relevante informatie is onder te brengen in SchoolDataBeheer. En nog belangrijker is dat deze ook snel terug te vinden zijn.

Mooi is dat een aantal andere scholen voor Speciaal onderwijs in de directe omgeving ook dit systeem hanteert. Dat maakt het eenvoudig om leerlinggevens uit te wisselen.

De service is op maat. De lijntjes zijn kort en bij problemen is snel iemand aanwezig. Waar nodig hebben wij het systeem van Schooldatabeheer tussentijds aangepast. We zijn nu een jaar bezig en het draait goed. We denken hier nog jaren mee vooruit te kunnen.


Ton van Kan

Adjunctdirecteur
Tyltylschool de Maasgouw, maastricht

5rood
16 mrt 2018  

 

In de periode van augustus 2014 tot en met december 2017 heb ik gewerkt met het systeem LAVS. In deze periode ben ik lid en voorzitter geweest van de Commissie Toewijzing Ondersteuning (CTO) in de Samenwerkingsverbanden VO Parkstad en Maastricht Heuvelland.

Het LAVS werd binnen deze Samenwerkingsverbanden ingezet om de reeds geboden zorg binnen en buiten het onderwijs van leerlingen in kaart te brengen en de ondersteuningsbehoeftes t.b.v. aanvraag extra zorg te concretiseren. Middels de aanvraagcirkel konden alle partijen (aanvragende school, commissie en directeur SWV) goed monitoren en communiceren hoe de aanvraag van extra zorg (arrangement of Toelaatbaarheidsverklaring) ervoor stond. Deze werkwijze was transparant en werkte voor alle partijen zeer prettig. Daarnaast was het systeem zo ingericht dat er vanuit de commissie achter de schermen aantekeningen gemaakt konden worden, bij eventuele evaluaties of herbeoordelingen was het voldoende om enkel aanvullingen/ aanpassingen te bekijken. De administratieve afhandeling was ook efficiënt doordat het systeem brieven en TLV’s automatisch genereerde. Tevens was het mogelijk om partijen reminders te sturen t.b.v. evaluaties of ontbrekende informatie. Tenslotte kon vanuit een extra management module inzichtelijk worden gemaakt hoe de zorg binnen het SWV was verdeeld en hoe processen zijn gelopen.

Kortom LAVS is een systeem dat een uitkomst kan bieden m.b.t. transparante communicatie, efficiënte administratie en monitoring op micro- meso- en macroniveau van een Samenwerkingsverband.  

 
 
Kim Wolters
Orthopedagoog/Voorzitter Commissie Toewijzing Ondersteuning
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs VO Parkstad, Heerlen/Maastricht
 
5rood12 jan 2018