Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden.

Hier beneden vindt u enkele documenten van Orthoventief waarin zaken rondom deze verordening zijn vastgelegd:


1. Beveiligingsbeleid Orthoventief

2. Procedure datalekken Orthoventief

3. Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy Orthoventief

4. Verwerkersovereenkomst Orthoventief  (voor een getekende versie kunt u contact met ons opnemen)


Wij streven ernaar om alle informatie met betrekking tot leerlingen, ouders en begeleiders binnen de beveiligde omgeving te houden en transparant te zijn voor wat betreft de informatie die geregistreerd wordt. Ouders worden in staat gesteld om vrijwel alle inhoudelijke gegevens met betrekking tot hun kind zelf te kunnen bekijken en downloaden.

Daarnaast kunnen zij zelf de (ouder- en kind-)toegang beheren. Zij bepalen daarmee zelf of en welke hulpverleners of andere betrokkenen zij toegang verlenen tot informatie, dus wie wat ziet.

Het gehele omveld van de school kan voor informatie verwezen worden naar de gezaghebbende ouders/verzorgers. Dit is veilig, voorkomt discussie over of die informatie wel (op die manier) had mogen worden doorgeven aan derden en is ook nog eens enorm efficiënt

Daarnaast kunnen ouders steeds zelf controleren welke informatie de school van hun kind heeft geregistreerd. Zijn zij het niet (geheel) eens met hetgeen zij lezen, dan kunnen zij gebruik maken van hun recht om die gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Ook hier dekt u zich als school in tegen klachten op basis van de AVG.