Praktijkgericht

 


Praktijkgericht

    
Modulair 

   
Efficiënt

 
Flexibel
 


 

Aan SchoolDataBeheer en LAVS ligt een duidelijke bottom-up ontwikkelvisie ten grondslag. Er wordt steeds heel erg gekeken welke hulpvragen ontstaan op de werkvloeren van reguliere en speciale scholen.

Deze manier van werken vanuit de praktijk heeft een zeer intuïtief en compleet systeem opgeleverd, dat bovendien de denksporen van leerkrachten volgt. 

Orthoventief werkt met een klankgroep waarin mensen vertegenwoordigd zijn vanuit alle clusters van het speciaal onderwijs, maar ook vanuit het reguliere onderwijs.bottomuptotaal